Auteur: Marc Mergeay

Instellingen

Angel wings

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Burma banshees 2014 Silvester Romain Hugault [TK] / Marc Mergeay [V] / Yannick le Pennetier (Balac ; Yann) [S] Bestel
1.2
Black widow 2015 Silvester Romain Hugault [TK] / Marc Mergeay [V] / Yannick le Pennetier (Balac ; Yann) [S] Bestel
1.3
Bestemming broadway 2016 Silvester Romain Hugault [TK] / Marc Mergeay [V] / Yannick le Pennetier (Balac ; Yann) [S] Bestel

 

Arctica

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.5
Bestemming aarde 2013 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel
1.6
De voortvluchtigen 2014 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel
1.7
Boodschapper uit de kosmos 2015 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel
1.8
Ultimatum 2017 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel
1.9
Zwart commando 2017 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel
1.10
Het complot 2019 Silvester Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Daniel Pecqueur [S] / Pierre Schelle [K] Bestel

 

Atalante

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
2.5
Calaïs en Zetes 2013 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [TS] / Marc Mergeay [V] Bestel
2.6
Het labyrinth van Hades (O) 2014 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Grey [T] / Marc Mergeay [V]
2.7
De laatste van de grote goden 2015 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Grey [T] / Marc Mergeay [V] Bestel
2.8
De stieren van Colchis 2017 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Grey [T] / Marc Mergeay [V] Bestel
2.9
Het geheim van Herakles 2017 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Grey [T] / Marc Mergeay [V] Bestel
2.10
De troepen van Sargon 2018 Silvester Fred Besson [K] / Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Grey [T] / Marc Mergeay [V] Bestel

 

Atalante (De odyssee)

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Ramses de onverschrokkene 2015 Silvester Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Evana [TK] / Marc Mergeay [V] Bestel
1.2
De eerste wedloop 2015 Silvester Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Evana [TK] / Marc Mergeay [V] Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Ramses de onverschrokkene 2015 Silvester Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Evana [TK] / Marc Mergeay [V] Bestel
1.2
De eerste wedloop 2015 Silvester Didier Chrispeels (Crisse) [S] / Evana [TK] / Marc Mergeay [V] Bestel

 

Betsy, De avonturen van

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De vloek van de Atalante (O) 2017 Silvester Fabien Alquier [K] / Olivier Marin [S] / Marc Mergeay [V] / Jérome Phalippou [T]
SP
Voordeelpakket met HC1 en HC2 (O) 2019 Silvester Fabien Alquier [K] / Olivier Marin [S] / Marc Mergeay [V] / Jérome Phalippou [T] / Frederik van Wonterghem [V]

 

Centaurus

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Het beloofde land (O) 2015 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]
1.2
Het vreemde land 2016 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S] Bestel
1.3
Het waanzinnige land 2017 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S] Bestel
1.4
Het angstaanjagende land (O) 2018 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]
1.5
Het dode land 2020 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S] Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Het beloofde land (O) 2015 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]
1.2
Het vreemde land (O) 2016 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]
1.3
Het waanzinnige land 2017 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S] Bestel
1.4
Het angstaanjagende land (O) 2018 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]
1.5
Het dode land (O) 2020 Silvester Daniel Jacquette (Rodolphe) [S] / Zoran Janjetov [T] / Zoran Janjetov Jr. [K] / Marc Mergeay [V] / Luis Eduardo de Oliveira (Léo) [S]

 

D

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Lord Faureston 2013 Silvester Alain Ayroles [S] / Thierry Leprévost [K] / Bruno Maïorana [T] / Marc Mergeay [V] Bestel
1.2
Lady D'Angerès 2013 Silvester Alain Ayroles [S] / Thierry Leprévost [K] / Bruno Maïorana [T] / Marc Mergeay [V] Bestel
1.3
Mijnheer Caulard 2015 Silvester Alain Ayroles [S] / Thierry Leprévost [K] / Bruno Maïorana [T] / Marc Mergeay [V] Bestel

 

Dromen

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Coraline (O) 2008 Bee Dee Terry Dodson [TK] / Denis-Pierre Filippi [S] / Marc Mergeay [V] / Rebecca Rendon [K]

 

KGB

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De demonen van het Kremlin (O) 2008 Bee Dee Malo Kerfiden [TK] / Valérie Mangin [S] / Marc Mergeay [V]

 

Lupus

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Boek 1 (O) 2007 Bee Dee Marc Mergeay [V] / Frederik Peeters

 

Luxley

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.3
Het bloed van Parijs (O) 2008 Bee Dee Jean-Jacques Chagnaud [K] / Valérie Mangin [S] / Marc Mergeay [V] / Francisco Ruizgé [T]

 

Testament van kapitein Crown, Het

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Vijf bastaardkinderen 2013 Silvester Patrick Hénanff [T] / Marc Mergeay [V] / Jean-Noël Le Moal [K] / Tristan Roulot [S] Bestel
1.2
Het goud van de verdoemden 2013 Silvester Patrick Hénanff [T] / Marc Mergeay [V] / Jean-Noël Le Moal [K] / Julie Poupart [K] / Tristan Roulot [S] Bestel

 

Uur U

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.9
Apocalyps in Texas (O) 2017 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] / Thorn [K]
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.6
De verbeelding aan de macht 2013 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Mr Fab [T] / Jean-Paul Fernandez [K] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] Bestel
1.7
Leve de keizer! 2015 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Gess [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] / Thorn [K] Bestel
1.8
Parijs staat nog steeds in brand 2016 Silvester Fred Blanchard [S] / Damien [T] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Jean-Paul Fernandez [K] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] Bestel
1.9
Apocalyps in Texas 2017 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Bojan Kova?evi? (Boyan) [T] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] / Thorn [K] Bestel
1.10
De Kennedy bende 2017 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Jean-Paul Fernandez [K] / Philippe Manchu / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] / Colin John Wilson [T] Bestel
1.11
Omega 2018 Silvester Fred Blanchard [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Jean-Paul Fernandez [K] / Philippe Manchu / Maza [T] / Marc Mergeay [V] / Jean-Pierre Pécau [S] Bestel

 

Verborgen grenslijn, De

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De purperen dageraad (O) 2007 Bee Dee Jocelyne (Etter-) Charrance [K] / Eric Juszezak [S] / Marc Mergeay [V] / J. Antonio Parras [TK]
1.2
Saba (O) 2007 Bee Dee Eric Juszezak [S] / Marc Mergeay [V] / J. Antonio Parras [TK] / Évelyne Tran-lê [K]

 

Verdwaalde kapitein, De

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Boek 1 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jacques Terpant Bestel
1.2
Boek 2 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jacques Terpant Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Boek 1 (O) 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jacques Terpant
1.2
Boek 2 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jacques Terpant Bestel

 

Wilde westen, Het

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De lelietuin 2018 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.2
De ijzeren brigade 2018 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.3
Six secrets 2019 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.4
Kansas river 2020 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Scarlett Smulkowski (Scarlett) [K] Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De lelietuin 2018 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.2
De ijzeren brigade 2018 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.3
Six secrets 2019 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Isabelle Rabarot [K] Bestel
1.4
Kansas river 2020 Silvester François Capuron [S] / Fred (Frédéric) Duval [S] / Fabrice Jarzaguet [T] / Marc Mergeay [V] / Scarlett Smulkowski (Scarlett) [K] Bestel

 

Zeven

Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.10
Zeven klonen 2013 Silvester Stéphane de Caneva [T] / Véronique Daviet [K] / Louis [S] / Marc Mergeay [V] Bestel
 
1.12
Zeven pistoleros 2017 Silvester Bastien Ayala [S] / David Chauvel [S] / Custom Art Studio [K] / Marc Mergeay [V] / Antonio Sarchione [T] Bestel

 

Zeven ruiters

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De erfgraaf 2016 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant Bestel
1.2
De prijs van het bloed 2016 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant Bestel
1.3
De brug van Sépharée 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
De erfgraaf (O) 2016 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant
1.2
De prijs van het bloed 2016 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant Bestel
1.3
De brug van Sépharée 2017 Silvester Marc Mergeay [V] / Jean Raspail [N] / Jacques Terpant Bestel

 

Zielenvreter, De

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.2
De poort 2016 Silvester Patrick Boutin-Gagné [T] / François Lapierre [SK] / Marc Mergeay [V] / Annie Richard [K] Bestel
1.3
De gruwel 2017 Silvester Patrick Boutin-Gagné [T] / François Lapierre [SK] / Marc Mergeay [V] / Annie Richard [K] Bestel
 
Hardcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.2
De poort 2016 Silvester Patrick Boutin-Gagné [T] / François Lapierre [SK] / Marc Mergeay [V] / Annie Richard [K] Bestel
1.3
De gruwel 2017 Silvester Patrick Boutin-Gagné [T] / François Lapierre [SK] / Marc Mergeay [V] / Annie Richard [K] Bestel
 

Einde van deze pagina.