Reeks: Clifton

Instellingen

Clifton

Link(s): Jong Europa, Collectie
Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.1
Op speurtocht met kolonel Clifton (O) Lombard, Le Raymond Macherot
1.2
Clifton in New York (O) Lombard, Le Raymond Macherot
1.3
Clifton tegen de spionen (O) Lombard, Le Raymond Macherot
1.4
De duivelse dwergen (O) 1997 Lombard, Le Joseph-R. Loeckx (Azara, Jo-El) [T] / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert) [S]
 
2.1
Dear Mr. Wilkinson (U) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.2
De lachende dief (U) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.3
7 Dagen om te sterven (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.4
Alias Lord X (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.5
Hartkloppingen! (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.6
Een panter voor de kolonel (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk) / Vanderelst (Walli)
2.7
Sir Jason (U) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.8
Tijd om te doden (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.9
Kidnapping (O) Lombard, Le Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk)
2.10
Uit de oude doos (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu) / Bob de Groot
2.11
Geheugenverlies (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu) / Bob de Groot
2.12
De laatste voorstelling (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu) / Bob de Groot
2.13
Mantoutou - Falaise (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu) / Bob de Groot
2.14
De McGregor Clan (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu)
2.15
Een fataal spel (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu)
2.16
Kus van de Cobra (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu)
2.17
De duivelse dwergen (O) Lombard, Le Bernard Dumont (Bédu) / Bob de Groot / Philippe Liègeois (Turk) / Joseph-R. Loeckx (Azara, Jo-El) / Michel Louis Albert Regnier (Greg ; Louis Albert)
2.18
Jade (O) 2003 Lombard, Le Bob de Groot / Michel Rodrigue
2.19
Zwarte maan (O) 2004 Lombard, Le Bob de Groot / Michel Rodrigue
 

Einde van deze pagina.