Album: De onderwereld van prof. Lupardi / Het rijk van de witte mammouth

Reeks: Kapitein Rob
Nummer:5.8
Titel: De onderwereld van prof. Lupardi / Het rijk van de witte mammouth
(Titel) Aanvulling: zwart/wit
Type:Softcover
Status: Onbestelbaar
Uitgever(s): Rijperman, Paul
Auteur(s): Pieter J. Kuhn (QN)
Uitgekomen (1e druk): Week 8, 2003
Prijs (1e druk): € 5,95
Info: Verhaal 15: De onderwereld van prof. Lupardi
Eerste publicatie in Het Parool 18 oktober 1949 - 16 januari 1950
Tot verbazing van Kapitein Rob en Taaie Toon treffen zij alleen vrouwen en kinderen en één oude man op het eiland. Zij zorgen ervoor om deze naar een veiliger oord over te brengen. Kapitein Rob en Taaie Toon stellen dan een onderzoek in naar het lot van de mannen. Daarbij stuiten zij op een geheimzinnige rotsspleet. Deze is verlicht met merkwaardige, eeuwigbrandende fakkels en er zijn voortdurend geavanceerde graafmachines aan het werk. Als kapitein Rob en Taaie Toon dan enige tijd later stuiten op pinguïns met antennes op hun kop, dan weet Rob hoe laat het is, dit moet het duivelse werk van professor Lupardi zijn.

Verhaal 16: Het rijk van de witte mammouth
Eerste publicatie in Het Parool 17 januari 1950 -17 april 1950
Kapitein Rob zet na zijn vorig avontuur koers naar Kaapstad. In Kaapstad aangekomen laat hij zijn schip opknappen op een werf. Daar ontvangt hij een telegram van zijn oude vriend Majoor Ross. Die vraagt hem in contact te treden met de directeur van het St. James Ziekenhuis. Daar is een eskimo opgenomen met een tatouage van een landkaart op zijn rug. Later telefoneert kapitein Rob met Majoor Ross die hem vraagt naar Canada te komen om te helpen met de berenjacht. Dit is natuurlijk een smoesje van Majoor Ross, en kapitein Rob gaat direct onderweg naar Canada. Als de Vrijheid binnenloopt in Vancouver, wordt Rob gepaaid door een schip van de Royal Canadian Mounted Police. Aan boord wordt hij welkom geheten door Cigaret Larry, nu stafsergeant bij de R.C.M.P. Larry vertelt aan kapitein Rob dat majoor Ross noordwaarts is vertrokken en al dagen geen teken van leven meer heeft gegeven. Wat zou daar nu achter zitten?
Creatie, plot, en scenario en tekeningen: Pieter J. Kuhn
Teksten verhalen 15 en 16: Evert Werkman.
 

Einde van deze pagina.