Album: Het wrak van de Kristalbaai / Wapens voor de Rio Florida

Reeks: Kapitein Rob
Nummer:5.28
Titel: Het wrak van de Kristalbaai / Wapens voor de Rio Florida
(Titel) Aanvulling: zwart/wit
Type:Softcover
Status: Onbestelbaar
Uitgever(s): Rijperman, Paul
Auteur(s): Pieter J. Kuhn (QN)
ISBN: 90 6362 194 9
UAC/ISBN-13: 9789063 621940
Uitgekomen (1e druk): Week 6, 2007
Prijs (1e druk): 6,95
Info: Het wrak van de Kristalbaai
Rob moet met de 'Bruinvis' opnieuw een cutterzuiger afleveren. Ditmaal gaat de tocht vanuit een Britse haven naar een baai aan de kust van Malakka die uitgebaggerd moet worden om grotere schepen toegang tot het eiland te verschaffen. Het project wordt geleid door een Engelse ingenieur die blij is weer eens een nieuw gezicht te zien: het leven op het eiland is weinig enerverend. Hij heeft echter niet stil gezeten en heeft zich verdiept in de geschiedenis van de baai. Het blijkt dat er in de zeventiende eeuw een kaperschip onder de golven is verdwenen met een enorme goudschat aan boord. Robs interesse is al snel gewekt en de mannen bereiden zich voor op een duik. Ze weten evenwel niet dat de eilandbewoners al jaren in hun onderhoud voorzien met gouden munten uit het wrak. En zij zijn niet van plan zich deze bron van inkomsten zonder slag of stoot te laten ontfutselen.

Wapens voor de Rio Florida
Rob is met de 'Bruinvis' op zee als hij noodseinen oppikt van de 'Starlight'. Het schip staat in brand en de bemanning is nauwelijks in staat het vege lijf te redden. Aangezien het bergingsloon vaak een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt, haast de 'Bruinvis' zich naar de plaats des onheils om de toestand in ogenschouw te nemen. Als zij ter plekke arriveert, blijkt de bemanning al te zijn opgepikt door een ander schip zodat Kapitein Rob de handen vrij heeft voor de berging. Er is echter ook een andere kaper op de kust. Billy Bold China, met wie Rob al eerder te maken heeft gehad, heeft ook een oogje op het uitgebrande schip, maar zijn drijfveren blijken een stuk minder rechtschapen te zijn dan die van Rob.
Scan kaft:
 

Einde van deze pagina.