Album: Band 1

Reeks: Tom Poes (Collectie)
Nummer:1.1a
Titel: Band 1
Type:Hardcover
Status: Onbestelbaar
Uitgever(s): Panda
Auteur(s): Lodewijk Hartog van Banda [Scenario] / Andries Brandt [Scenario] / Harry van den Eerenbeemt [Scenario] / Frits Godhelp [Tekeningen] / Frits Kloezeman [Tekeningen] / Richard Klokkers [Tekeningen] / Ben van 't Klooster [Tekeningen] / Wim Lensen [Tekeningen] / Eiso Toonder [Scenario] / Marten Toonder [Scenario]
ISBN: 90 6438 281 6
Uitgekomen (1e druk): 2001
Prijs (1e druk): fl. 57,00
Info: (door Will Ross)
Colofon:
Uitgeverij Panda, Frederikstraat 955-959, 's-Gravenhage
De reeks avonturen van Tom Poes bestaat uit twintig banden die te zamen de negenenzestig verhalen uit het weekblad Donald Duck bevatten.

Plots en teksten:
Marten Toonder, Lo Hartog van Banda, Andries Brandt, Harry van den Eerenbeemdt en Eiso Toonder.

Tekeningen en inkleuringen:
Frits Godhelp, Ben van 't Klooster, Wim Lensen, Richard Klokkers, Terry Willers, Dick Vlottes, Fits Kloezeman en anderen.

Uit band I, uitgegeven augustus 2001:
Boekomslag en schutbladillustraties: Dick Matena.
Lettering reekstitel: Rudy Vrooman
Retouche: Studio Peter de Raaf, Franny en Hans Matla
Scans, filmuitdraai en druk: Drukkerij Salland de Lange, Deventer
Bindwerk: Binderij Callenbach, Nijkerk
Copywright 1955-156, 2001, Marten Toonder/Toonder Studio's
Copywright deze uitgave 1998 Hans Matla
NUGI 370

Verantwoording.
In 1941 creŽerde Marten Toonder de stripfiguren Tom Poes en heer Olivier B. Bommel.
De verhalen van Tom Poes en heer Bommel verschenen aanvankelijk als ondertekststrip in het dagblad De Telegraaf, maar direct na de Tweede Wereldoorlog onstond ook behoefte aan ballonstrips met Tom Poes en heer Bommel in de hoofdrol. Deze werden in verscheidene weekbladen in Nederland en BelgiŽ gepubliceerd, onder meer in Ons Vrije Nederland, Zondagsvriend, Kleine Zondagsvriend, Tom Poes Weekblad, Wereldkroniek en AVRO radiobode. In 1952 ging het vrolijke weekblad Donald Duck van start. In het blad stonden de avonturen van oom Donald, zijn neefjes en de andere inwoners van Duckstad. Drie jaar na de introductie deed Tom Poes zijn intrede in dit tijdschrift. Op 1 oktober 1955 verscheen het eerste avontuur. In totaal zouden er tussen 1955 en 1969 achtenvijftig verhalen verschijnen. Tussen 1980 en 1984 werden er nog eens elf verhalen gepubliceerd. Elke week verschenen er vier - later drie - pagina's met de spannende belevenissen van Tom Poes en heer Bommel.
Uiteraard kon Marten Toonder deze niet allemaal zelf vervaardigen. Hij schreef en tekende de dagstrip al en leidde zijn Toonder Studio's. Daardoor ahd hij niet voldoende tijd om de pagina's voor Donald Duck te maken en hij liet dit werk dan ook voor een groot deel over aan zijn medewerkers. De verhalen werden geschreven door onder anderen Lo Hartog van Banda, Andries Brandt, Harry van den Eerenbeemt en Eiso Toonder. De tekeningen en inkleuringen werden veelal verzorgd door Frits Godhelp, Ben van 't Klooster en Wim Lensen., soms bijgestaan of vervangen door Richard Klokkers, Dick Vlottes, Terry Willers of Frits Kloezeman.
Uiteraard werd alles wel door Marten Tooonder gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.

Het is nu voor het eerst dat al deze verhalen in hun originele versie als boekuitgave verschijnen. Om de authenciteit te bewaren en de sfeer van toen te behouden, hebben wij besloten de oorspronkelijke vorm, inkleuring en teksten te handhaven. De strippagina's in deze boekuitgave zijn dan ook rechtstreeks geproduceerd uit afleveringen van Donald Duck.
Ten behoeve van deze reproductie zijn de beste exemplaren van het blad verzameld en is steeds gezocht naar de mooiste afdrukken. De drukkwaliteit liet in de jaren vijftig en zestig nogal eens te wensen over: de kleuren zijn vaak naast de lijntjes gedrukt en op de bladzijden zijn wel eens storende verticale strepen te zien. Deze onvolkomenheden hebben wij met de computer kunnen herstellen. Ook zijn enkele teksten die niet in de juiste ballon waren gemonteerd, nu op hun goede plaats gezet, Aan de tekst zelf is niets veranderd.

De redactie.

(Tot zover de gegevens uit het album)

Het album bevat de eerste twee verhalen van Tom Poes uit de Donald Duck.
1. Tom Poes en de toverleerling ( in Donald Duck 55-40 t/m 56-02)
2. Tom Poes en het klerenkoffertje ( in Donald Duck 56-03 t/m 56-36)

Tom Poes en de toverleerling
De Heer Bommel wordt op een avond bezocht door een tovenaar en deze draagt hem de opvoeding van zijn zoon Faustje.Dit blijkt op een misverstand te berusten, de tovenaar meent ten onrechte dat Heer Bommel een beroemd leermeester in de toverkunst is.Zij beleven vooral door de nog niet zo vaardige toverkunsten van Faustje allerlei vreemde avonturen. Zal Faustje slagen voor het examen?
Een van de leukste voorvallen uit het verhaal vind ik de volgende:
Faustje wenst alleen maar te slapen. Als heer Bommel samen met Tom Poes het jochie naar een school in Rommeldam wil brengen tovert Faustje de oude schicht om in een rijdend ledikant.
Commissaris Bulle Bas houdt dan dit vreemde voertuig aan en wil Bommel bekeuren.
Op dat moment nadert Bommels buurman de Markies de Canteclaer en deze houdt het volgende betoog: Bommel in bed, midden op straat, Fi Donc, hoe onbehoorlijk.
Ei, Ei, dus het is tenslotte toch zover met u gekomen nietwaar... eh Bommel? Ja, ja, zo gaat dat. Met uw schamel meubilair op straat gezet, wat? ...Ja, ja zoiets was natuurlijk te verwachten, ik kan wel zeggen het was natuurlijk onvermijdelijk! Ik heb het zien aankomen. Zo gaat het nu eenmaal met lieden die boven hun stand leven!
Evenwel als de nood zeer nijpend wordt, zult ge u altijd voor een bete broods aan mijn achterdeur kunnen vervoegen.

Tom Poes en het klerenkoffertje
Heer Bommel gaat samen met Tom Poes op vakantie in de bergen. Als ze overvallen worden door een onweer gaan ze schuilen in een grot.Daar blijkt al een eigenaardig mannetje te schuilen die bang is van vuur en die graag de jas van Heer Bommel willen ruilen tegen de mantel van Pepijn de Stoute Dat wordt het begin van een reeks avonturen in de geschiedenis.Telkens als Heer Bommel en Tom Poes erg in het nauw gedreven worden kunnen ze opnieuw, vaak op het nippertje van kledingstuk ruilen bij een van de voorouders van het eigenaardige mannetje en komen dan in een andere tijd terecht. Zo wordt Heer Bommel Pepijn de Stoute in de middeleeuwen, Ceasar in het Romeinse rijk, de held Ollyseus in het oude Griekenland, bouwmeester in Egypte, Tom Poes komt ook in deze tijden terecht als mindere in rang maar uiteraard wel slimmer. Tenslotte komen ze beiden in de oertijd terecht.Dan wil een van de voorouders van het mannetje het kledingstuk van Heer Bommel ruilen tegen zijn uitgevonden vuur.Doordat Heer Bommel het lege klerenkofferje in het vuur gooit komen ze weer in de eigen tijd terecht. Wanneer ze weer thuis komen blijkt er nog geen dag voorbij te zijn gegaan.
 

Einde van deze pagina.